TARIEVEN

Op een efficiënte en verantwoorde manier werken

GOFRALEX hanteert navolgende kosten en erelonen: (bedragen zijn exclusief 21% btw)

KOSTEN

 • Aanleg dossier: € 65,00
 • Dactylografie procedurestukken: € 11 per pagina
 • Uitgaande brieven: € 11,00 per pagina
 • Uitgaande email: € 11,00 per pagina
 • Fotokopies: € 0,40 per kopie
 • Kilometervergoeding: € 0,75 per kilometer
 • Inkomende mails: € 0,40 per pagina
 • Niet-gerecupereerde gerechtskosten: kostprijs
 • Administratieve stukken en uittreksels: kostprijs


ERELONEN

Tenzij anders werd overeengekomen, wordt het ereloon berekend aan de hand van een forfaitair tarief van € 130,00 per uur afhankelijk van de aard van de zaak en het spoedeisend karakter.

Ereloon wordt, niet limitatief, aangerekend voor:

 • De consultaties
 • Het opstellen van een advies inclusief dossierstudie
 • De redactie van uitgaande brieven en de studie van inkomende brieven
 • Het opstellen van procedurestukken (dagvaardingen, verzoekschriften, besluiten, nota's, …)
 • De inkomende en uitgaande telefoongesprekken
 • De voorbereiding van het pleidooi
 • De pleidooien
 • De inzage van dossiers ter griffie en elders
 • De voorbereiding en het bijwonen van gerechtelijke en buitengerechtelijke expertises
 • De voorbereiding en het bijwonen van besprekingen