WETTELIJKE INFORMATIE

Vestigingsgegevens

GOFRALEX (BV GOMATHOM)
Schoolstraat 37
3680 Maaseik
KBO 0716.797.831
Tel: 089/690.164

info@gofralex.be

www.gofralex.be

Het ondernemingsnummer van GOFRALEX is 0716797831.

Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB) en zijn houder van een door de OVB goedgekeurd diploma. Zij zijn ingeschreven hetzij op het tableau van de Orde van Advocaten te Tongeren, hetzij op de lijst van de stagiairs van deze Orde.

Alle advocaten van het kantoor dragen de titel advocaat dewelke verleend is in België.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van iedere advocaat van het kantoor is via de Orde van Advocaten balie Limburg verzekerd bij MS AMLIN INSURANCE SE (leidende verzekeraar) met kantoor gelegen te 1030 Brussel, Koning-Albert II-laan 37 via tussenkomst van VANBREDA RISK & BENEFITS met polisnummer LXX034899.

De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidspolis van iedere advocaat van het kantoor is van toepassing op de gevolgen van verzekerde activiteiten verricht door iedere advocaat in de hele wereld en voor verzekerde activiteiten verricht door iedere advocaat vanuit het in België gevestigd kantoor, onder voorbehoud van de verduidelijkingen en uitzonderingen vermeld in voornoemde polis.

Zijn echter niet verzekerd, de eisen die tegen een advocaat van het kantoor ingesteld worden in de VS of in Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada.

De makelaar die deze polissen beheert, is VANBREDA RISK & BENEFITS NV, met maatschappelijke zetel te 2014 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 (Tel: 0032 3 217 55 72; Fax: 0032 3 236 16 80).

Klacht en verdere informatie

Indien u verdere informatie heeft of een klacht wil indienen kan u het kantoor bereiken:

  • via post op het adres Schoolstraat 37, 3680 Maaseik, België.
  • via telefoon op het nummer 089/690.164
  • via email op het adres: info@gofralex.be