WAT DOEN WE?

LEZEN. BESTUDEREN. ARGUMENTEREN. PROCEDEREN

GOFRALEX is het geesteskind van mr. Frank GOOSSENS.

Mr. Frank GOOSSENS studeerde af aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2008 en begon meteen daarop zijn baliecarrière.

Hij kwam in de beginjaren in aanraking met diverse rechtstakken, waarvan hij nu nog steeds de vruchten plukt en zich na vijftien jaren praktijk als generalist kan omschrijven.

U kunt bij ons dan ook onder andere terecht voor volgende materies:

 • Burgerlijk recht (inclusief familierecht): 
 • contracten nazicht (koop, aanneming, lening, leasing, ...)
 • betwistingen inzake contracten
 • eigendomsbetwistingen en afpalingen
 • burengeschillen
 • echtscheidingen en erfrecht


 • Ondernemingsrecht
 • begeleiden van ondernemingen en handelaren in financiële moeilijkheden
 • faillissementsrecht
 • incasso van facturen
 • beslag- en executierecht
 • handelspraktijken
 • handelsgeschillen
 • consumentenrecht
 • handelsagentuur
 • concessieovereenkomsten


 • Verkeers - en aansprakelijkheidsrecht
 • verkeersovertredingen
 • verkeersongevallen
 • voertuigschade en andere materiële schade
 • letselschade en inkomensverlies
 • aansprakelijkheid en schade uit foutieve daad


 • Bestuursrecht (inclusief onderwijs)
 • vergunningsbetwistingen
 • examenbetwistingen
 • geschillen tussen leerling en school


 • Bouw - en aannemingsrecht
 • bouwschade
 • aanbesteding en offerteaanvraag
 • gerechtelijke expertises


 • Strafrecht
 • verdediging als beklaagde voor de strafrechtbank
 • recuperatie van schade uit een misdrijf als burgerlijke partij
 • voorlopige hechtenis


 • Huurrecht
 • Woninghuur
 • Handelshuur